Професор Витали Таджер

Проф. Витали ТаджерНа 3 май 2022 г. се навършват 100 години от рождението на големия българския юрист проф. Витали Таджер.

Витали Таджер е роден на 3 май 1922 г. в гр. София. През 1948 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Между 1952 и 1959 г. е последователно хоноруван асистент, асистент, старши асистент и доцент в Катедрата по гражданско право на Юридическия факултет. През 1966 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет.

Витали Таджер е доктор по право от 1953 г., а през 1976 г. става доктор на юридическите науки. Между 1962 и 1964 г. е декан на Юридическия факултет на Университета.

Дългогодишен член е на Комисията по икономически и правни науки към Висшата атестационна комисия, а по-късно (1992 – 1993 г.) и заместник-председател на Специализирания научен съвет по право. Между 1980 и 1986 г. е председател на Правния съвет при Българската индустриално-стопанска асоциация. През 1985 г. е заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. През 1990 г. проф. Таджер е ръководител на работна група към Министерския съвет за изготвяне на Търговския закон. Избран за член е на Комисията за защита на конкуренцията от 36-то Народно събрание.

От 1990 до 1999 г. е главен редактор на списание „Съвременно право”.

Преподавателска дейност на проф. Таджер разкрива широк тематичен обхват. Той води курсове по Право на ТКЗС (1956 – 1967 г.), Вещно право (1964 – 1971 г.), Гражданскоправен режим на социалистическите организации (1968 – 1972 г.), Гражданско право: Обща част (1971 – 1989 г.) в ЮФ на СУ. Чете отделни лекции по Граждански процес в Московския университет през 1960 г. и в Лондонския кралски колеж през 1967 г.

Автор е на повече от 30 книги, 10 учебници и учебни помагала и на над триста и тридесет студии и статии. Сред най-значимите заглавия под авторството на проф. Таджер се открояват „Вещно право на НРБ. Част 4: Владение”, „Гражданско право на НРБ. Обща част”, „Капиталови търговски дружества”.

Проф. Таджер е носител на редица държавни и университетски отличия, между които орден „Кирил и Методий” I степен и на Почетния знак със синя лента на СУ „Св. Климент Охридски”.

Поклон, професоре!

Приятели на "Юридически барометър"