Академик Стефан Павлов

Stefan Pavlov 1На 8 ноември 2019 г. се навършват 105 години от рождението на големия български юрист академик Стефан Павлов.

Стефан Георгиев Павлов е роден на 8 ноември 1914 г. в гр. Омуртаг.

През 1937 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Избран e последователно за асистент (1941 г.), доцент (1948 г.) и професор (1952 г.) по наказателен процес в катедрата по наказателно право и наказателно съдопроизводство на Юридическия факултет, където чете лекции по Наказателен процес на Народна република България и Наказателно изпълнение. В периодите 1951-1979 г. и 1981-1987 г. е ръководител на Катедрата по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет, а между 1970-1973 г. е декан на Факултета.

Стефан Павлов става член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН) през 1961 г. и академик през 1974 г. Между 1961 и 1972 г. е завеждащ Секцията по наказателноправни науки в Института но науките за държавата и правото при БАН, а между 1972 и 1984 г. е ръководител на Сектора по наказателно право към Единния център по науките за държавата и правото.

Академик Павлов е член на Съюза на учените в България и на Съюза на юристите в България. В периода 1964-1974 г. е председател на Комисията по изработване на нов Наказателно-процесуален кодекс.

Той е един от основателите на подновеното сп. „Правна мисъл” (1957 г.) и негов дългогодишен главен редактор.

Академик Павлов е носител на званията заслужил деятел на науката (1971 г.) и народен деятел на науката (1984 г.).

Автор е на над 20 книги, учебници и учебни помагала и на близо 50 студии и статии. Изключително ценни и до днес остават неговите учебници по Наказателен процес на Република България.

Поклон!

Приятели на "Юридически барометър"