Йордан Радичков

Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.

Приятели на "Юридически барометър"