Професор Иван Апостолов

Prof.ApostolovПрез 2021 г. се навършват 40 години от смъртта на забележителния български юрист – преподавател, адвокат, арбитър, учен и ерудит, проф. Иван Апостолов.

Иван Христов Апостолов в роден на 2 април 1910 г. в София. През 1932 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). През 1936 г. специализира в Германия (Йена) и в Италия (Рим). От 1938 г. е редовен доцент в ЮФ на СУ, Катедра по гражданско право. Между 1941 и 1945 г. е последователно извънреден професор (1941 г.), редовен професор (1945 г.), декан (1942-1943 г.) и зам.-декан (1943-1944 г.) на ЮФ.

Чете курсове по гражданско право в ЮФ на СУ от 1938 до 1949 г., когато е отстранен от преподавателска дейност по политически причини.

Между 1950 и 1975 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия, а от 1968 до 1980 г. е арбитър в Международния арбитраж към Българската търговско-промишлена палата. Арбитър е и в Международния морски арбитраж в Монако.

Проф. Апостолов е член на Научния съвет на Института за правни науки при БАН, лектор в Курса за следдипломна квалификация на юристи към Министерството на външната търговия, член на работната група за изработване на Граждански кодекс.

Автор е на множество книги, учебници, студии и статии, сред които „Облигационно право. Ч. 1. Общо учение за облигацията“, „Правни сделки с действие върху чужд правен кръг“, „Еволюция на континенталната тълкувателна теория“, „Основания на договорната отговорност“.

В края на своя живот проф. Апостолов пише есеистичния си труд „Сказание за човека”, който разкрива широтата на културата му и дълбочината на неговата мисъл. Умира на 20 януари 1981 г.

Дълбок поклон!

Приятели на "Юридически барометър"