Нилс Бор

Някои теми са толкова сериозни, че за тях може да се говори само на шега.

Приятели на "Юридически барометър"