Доцент Румен Чолов

Rumen Cholov

На 8 юни 2020 г. се навършват 15 години от смъртта на незабравимия преподавател, романист и ерудит доц. д-р Румен Чолов.

Румен Петров Чолов е роден на 28 октомври 1949 г. в гр. Червен бряг. През 1972 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). Между 1975 и 1986 г. е последователно асистент, старши асистент (1978 г.), главен асистент (1982 г.) и доцент в ЮФ на СУ. От хабилитационния му труд „Цена и собственост при древноримската покупко-продажба“ (София, Наука и изкуство, 1986) се черпят знания и до днес.

Той е доктор по право от 1980 г., след като защитава свободна докторантура към Сектора по теория и история на държавата и правото в ЮФ. Докторската му дисертация е на тема „Възникването на договора locatio-conductio operarum в римското право“.

През периода 1978-1979 г. доц. Чолов специализира Римско право в Рим, а през 1983 г. – Византийско и каноническо право в Рим и Неапол.

От 1987 до 1991 г. е заместник-декан на ЮФ на СУ и на Деканата за чуждестранни студенти (през 1987 г.), а между 1980 и 1983 г. е заместник-ръководител на Научноизследователския сектор при СУ.

Доц. Чолов чете курсове по Римско частно право (1979-2005 г.) и История на европейското право (1992-2005 г.) в ЮФ на СУ; по Римско право във Висшия институт при МВР (1985-1991 г.) и в Бургаския свободен университет (1991-2005 г.), както и по Римско частно право във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

Освен с активна преподавателска работа той развива и сериозна научна дейност. Член е на Съюза на юристите в България (1976 г.), на Обществото за история на правото, Брюксел (1987 г.) и на Обществото за история на античното средиземноморско право, Париж (1989 г.).

Носител е на втора награда от Международния конкурс за научни изследвания по история на правото на Университета в Рим (1982 г.) и от Международния конкурс за премията „Жерар Булвер“ на университета в Неапол (1990 г.).

Основните научни интереси на доц. Чолов са в областта на римското право, византийското право, каноническото право и общата история на държавата и правото. Автор е на книги, на редица студии и статии, сред които „Някои аспекти на изследването на римското право и значението му при критиката на буржоазните правни теории“, „Произход на договора за „наем на работа“ в римското право“, „Византийското право в средновековна България“, „Към въпроса за възникването на договора за покупко-продажбата в римското право“. Неговият теоретичен курс „Римското частно право“ остава изключително ценен и до днес за всички студенти и юристи.

Дълбок поклон!

Приятели на "Юридически барометър"