Професор Симеон Ангелов

Prof. Simeon AngelovПрез месец април 2020 г. се навършиха 95 години от смъртта на един от първите професори по гражданско и римско право – проф. Симеон Ангелов.

Симеон Ангелов Ангелов е роден на 4 февруари 1881 г. във Велико Търново. През 1898 г. завършва Класическата гимназия в града. След това следва правни науки в Германия, в университетите в Йена (1898-1899 г.), Берлин (1899-1900 г.) и Тюбинген, където защитава и докторат (1900-1903 г.). Темата на докторската му дисертация е „Противоправно волеизявяване поради заплашване“ (Widerrechtliche Bestimmung durch Drohung).

Специализира Философия на правото в Хале (1903-1905 г.) и Берлин (1904-1905 г.) и Гражданско право в Париж и Рим (1909-1910 г.).

През 1909 г. става редовен доцент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ), Катедра по гражданско право, а от 1914 г. е и извънреден професор по гражданско право. От 1915 г. е частен хоноруван доцент по римско право в Катедрата по римско право в ЮФ на СУ, а през 1924 г. става хоноруван професор по римско право в същата катедра.

Основните научни интереси на проф. Ангелов се съсредоточават в областта на гражданското и римското право. От 1909 до 1925 г. чете курсове по Гражданско право и по Римско право в ЮФ на СУ. Автор е на учебници и учебни помагала, на редица студии и статии, както и на множество преводи на научна и учебна литература.

В периода 1906-1907 г. проф. Ангелов е мирови съдия в Пловдив. През 1908 г. е зам.-прокурор при Плевенския окръжен съд, а между 1908-1909 г. е зам.-прокурор при Софийския окръжен съд.

От 1915 до 1925 г. той е член на Кодификационната комисия при Министерството на правосъдието, като в това си качество е автор на редица законопроекти.

Проф. Ангелов умира на 12 април 1925 г.

Дълбок поклон!

Приятели на "Юридически барометър"