Шарл дьо Монтескьо

Безполезните закони отслабват нужните закони.

Приятели на "Юридически барометър"