Фридрих Ницше

Имаме изкуството, за да не ни убие истината.

Приятели на "Юридически барометър"