Професор Лиляна Ненова

Prof. Lilyana NenovaПрез 2021 г. се навършват 100 години от рождението и 25 години от смъртта на големия българския юрист проф. Лиляна Ненова – оставила забележителна следа в областта на семейното и наследственото право.

Лиляна Димитрова Ненова е родена на 11 май 1921 г. в гр. Стара Загора.

През 1944 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). От 1946 г. е асистент в Катедрата по гражданско право на Юридическия факултет. Между 1951 и 1970 г. е последователно старши асистент (1951 г.), доцент (1966 г.) и професор (1970 г.) в Юридическия факултет на Софийския университет. Хабилитационният й труд е „Семейният кодекс и реформата в семейното право на НР България“.

Лиляна Ненова е доктор по държавни и правни науки от 1949 г. с докторска дисертация „Правни последици от неизплащането на застрахователната премия върху съдбата на договора. Иск за директно изпълнение на застрахователния договор“ и доктор по право от 1959 г. В периода 1968 – 1972 г. е заместник-декан на ЮФ на СУ.

Дългогодишен член е на Съюза на учените в България, а от 1966 г. е член и на Съюза на юристите в България.

Основните научни интереси на проф. Ненова се съсредоточават в областта на семейното право и наследственото право. Води курсове по Гражданско право, а между 1966 и 1987 г. – по Семейно и наследствено право в ЮФ на СУ.

Автор е на множество книги, учебници и учебни помагала и на близо 70 студии и статии, а нейният курс по Семейно право остава високо ценен и до днес от всички студенти и практикуващи юристи.

Проф. Ненова умира на 4 януари 1996 г.

Дълбок поклон!

Приятели на "Юридически барометър"