Нилс Бор

Експертът е човек, който е направил всички възможни грешки в много тясна област.

Приятели на "Юридически барометър"