Джон Стайнбек

Никой не иска съвети, а само потвърждение.

„Зимата на нашето недоволство“

Приятели на "Юридически барометър"