Професор Живко Сталев

Jivko Stalev b w(1)

На 17.05.2022 г. се навършват 110 години от рождението на един от най-видните български юристи, проф. Живко Сталев.

Живко Стоянов Сталев е роден на 17 май 1912 година в Асеновград. Първоначално започва да учи медицина, но не довършва обучението си.

През 1934 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Между 1937 г. и 1947 г. е последователно доброволен асистент по граждански процес, частен доцент и редовен доцент. През 1947 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет, където преподава граждански процес, търговско и държавно право. От 1963 г. е доктор на юридическите науки.

Бил е член-съдия на Софийския окръжен съд в периода 1937 – 1938 г. и на Околийския съд в Ихтиман през 1942 г.

Работи в Института по правни науки към Българската академия на науки, където е и заместник-директор от 1950 г. до 1954 г. и директор в периода 1972 – 1976 г.

Има съществен принос за развитието на арбитражното производство в България. Той е дългогодишен арбитър, а в продължение на 20 години и председател на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. По-късно е и почетен председател на този съд.

Член-кореспондент е на Международната академия по сравнително право, почетен член на Международната асоциация по процесуално право и член на нейния управителен съвет, Доктор хонорис кауза на Българската академия на науките.

През 1990 г. е определен за председател на Централната избирателна комисия, която организира изборите за VII Велико народно събрание.

През 1997 г. е избран за председател на Конституционния съд на Република България. Шест години преди да изтече мандатът му, през 2000 г., се оттегля сам от заеманата от него позиция на председател на Конституционния съд поради напредналата си възраст.

Два пъти е награждаван с орден „Стара планина“.

Владее шест езика – английски, италиански, немски, руски, сърбохърватски и френски.

Автор  е на двадесет и шест монографии в почти всички клонове на гражданското право, на пет учебника и на над триста студии и статии, а неговият курс „Българско гражданско процесуално право” е ненадминат и до днес.

През целия си живот проф. Сталев е не само именит правник, но и човек с високи морални изисквания към света и към самия себе си. Нека си припомним няколко думи, казани от него:

 „…няма по-опасно зло за едно общество от корумпиран съдия. Защото съдията трябва да е безпристрастен, а корумпираният предварително е продал безпристрастието си“

и още:

 „Държава без върховенство на правото е форма на организирана престъпност“.

Поклон!

Още в тази категория: Професор Михаил Андреев »

Приятели на "Юридически барометър"