Уди Алън

Вечността наистина е много дълга, особено към края си.

Приятели на "Юридически барометър"