Super User

71332311 2490468287667224 8080909473398390784 n

Снимка: Creative & Design & Art

Точността е добродетел на отегчените.

Проф. Витали ТаджерПрез тази година се навършиха 20 години от смъртта на големия българския юрист проф. Витали Таджер.

Витали Таджер е роден на 3 май 1922 г. в гр. София. През 1948 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Между 1952 и 1959 г. е последователно хоноруван асистент, асистент, старши асистент и доцент в Катедрата по гражданско право на Юридическия факултет. През 1966 г. e избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет.

Витали Таджер е доктор по право от 1953 г., а през 1976 г. става доктор на юридическите науки. Между 1962 и 1964 г. е декан на Юридическия факултет на Университета.

Представяме видеозапис на доклада на проф. Малина Новкиришка „Понятието за санкция в класическата римска юриспруденция”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.

В края на месец май 2019 г. в зала „Тържествена” на съдебната палата бе представена книгата „Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия”. Сборникът обхваща голям брой решения на Федералния конституционен съд от създаването му през 1951 г. досега. За първи път на български език се публикува подобно издание, което разширява кръга от читатели и ползватели на юриспруденцията на Федералния конституционен съд.

Имаме удоволствието да представим предговора на книгата от председателя на Конституционния съд на Република България проф. Борис Велчев:

Винаги правя това, което не мога, за да се науча да го правя.

Приятели на "Юридически барометър"