Лора Димитрова

В рубриката "Млади автори" Ви представяме статията на нашия млад колега Лора Димитрова относно пътя на България към Еврозоната.

Юридически барометър стартира нова рубрика "Млади автори", в която ще публикуваме статии, анализи и коментари на студенти и докторанти по право. Днес Ви представяме коментара на нашия млад колега Лора Димитрова - студент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Приятели на "Юридически барометър"