Мечо Пух и Народното събрание

Три дни след публикуването на материал на сайта на Юридически барометър относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Законопроекта), внесен в Народното събрание на 17 декември 2020 г., и след като той беше приет на първо четене от водещата комисия на 13 януари 2021 г. (първият работен ден на депутатите за годината) със заявка за бързото му придвижване, 9 от 10-те му вносители внезапно го оттеглиха, без да се сочат каквито и да било аргументи.

Припомняме, че Законопроектът предвижда намаляване на членовете на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Комисията/Комисията по досиетата) от 9 на 5. Народните представители обвързват промяната на броя на членовете на Комисията с избора на нов неин състав и предлагат в едномесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание (НС) да започне и приключи съответната процедура, а дотогава старият състав на Комисията да продължи да изпълнява своите правомощия.

Въпросът с избора на нов състав на Комисията по досиетата очевидно създава затруднения, тъй като не намира решение вече почти 4 години:    

  • мандатът на настоящия състав на Комисията изтече през м. май 2017 г.;   
  • на 20 септември 2017 г. НС стартира процедура за избор на нови членове;   
  • на 3 октомври 2017 г. процедурата беше прекратена;   
  • на 17 декември 2020 г. депутати от управляващото мнозинство внесоха Законопроект, предвиждащ започване на нова процедура за избор на състав на Комисията в 1-месечен срок от влизането в сила на закона; 
  • на 13 януари 2021 г. Законопроектът беше приет от водещата комисия; 
  • на 14 януари 2021 г. Законопроектът беше оттеглен от 9 от 10-те му вносители.

До края на мандата на 44-то Народно събрание остават около 2 месеца, а оттеглянето на Законопроекта от почти всички негови вносители означава, че най-вероятно той ще остане висящ. Дали оттеглянето му е проява на внезапно появило се чувство на приличие или е възможно депутатите да стартират поредна процедура по избор на нов състав на Комисията – с или без да изменят броя на членовете й (най-вероятно чрез преходните и заключителните разпоредби на закон между първо и второ четене), предстои да видим. Дори обаче Народното събрание да не се занимае с този въпрос до изтичането на неговия мандат, не може да не бъде отчетена „последователността“ на депутатите при решаването му. Или както би казал Мечо Пух – „Колкото повече, толкова повече“.

Другата последица от това, че Законопроектът най-вероятно няма да бъде разгледан и приет е, че Върховният административен съд ще трябва да реши Тълкувателно дело № 9/2019 г., за което споменахме в предходната публикация. Ще проследим с интерес постановяването на тълкувателното решение. Откритото заседание на Общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС е насрочено за 29 януари 2021 г. от 10.00 часа. Различните становища по поставения в рамките на тълкувателното дело въпрос можете да си припомните тук.

Приятели на "Юридически барометър"