Представяне на 18. брой на Юридически барометър

Публичното представяне на осемнадесетия брой на списание Юридически барометър ще се състои на 18 април 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София.

На страниците на новия брой ще откриете редица интересни данни, отнасящи се до състоянието и развитието на българския правен ред. Само през 2018 г. Кодексът за социално осигуряване е променен 13 пъти, Законът за обществените поръчки – 11 пъти, Законът за движението по пътищата – 9 пъти, а Кодексът на труда и Законът за енергетиката – по 8 пъти за една година.

Какви са причините за станалата вече традиционна висока динамика на законодателството? Какви са юридическите техники, използвани за заобикаляне на важни процедури и избягване на дебати?

По традиция в изследването е отделено специално внимание на конституционния контрол върху законите и съдебния контрол върху подзаконовите нормативни актове, на тълкувателна дейност на върховните съдилища, на транспонирането и прилагането на европейското право, както и на практиката на Европейския съд по правата на човека, като са разгледани най-интересните примери през периода юли – декември 2018 г.

Темата на настоящия брой е „Действие на решенията на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на законите”, а специален гост – проф. Пенчо Пенев, дългогодишен съдия, бивш министър на правосъдието и министър на вътрешните работи, депутат във Великото народно събрание, конституционен съдия в периода 1991-1997 г., първи директор на Националния институт на правосъдието.

Заповядайте да измерим и отчетем заедно налягането в правната ни система.

Очакваме Ви!

Приятели на "Юридически барометър"