Научни четения на тема „Санкциите в правото”

На 15 април (понеделник) 2019 г. от 9.00 ч. в Нова конферентна зала и на 16 април (вторник) от 9.00 ч в 224. аудитория на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведат вече традиционните Научни четения, организирани от катедрите по теория и история на държавата и правото и по наказателноправни науки към ЮФ на СУ.

Датите за провеждането на конференцията не са избрани случайно. С провеждането ѝ организаторите ще отбележат навършването на 140 години от приемането на Търновската конституция през 1879 г.

Темата на тазгодишните научни четения е „Санкциите в правото”. Тя е достатъчно широка и предпоставя интереса на представители на различни юридически дисциплини, които биха могли да изложат своите възгледи за ролята и мястото на санкциите. От друга страна, в правната наука и юридическата практика все още съществуват редица въпроси, свързани с уредбата и функционирането на системата от санкции, които не са задоволително разрешени или най-малкото продължават да са предмет на сериозни спорове. Темата дава възможност и за интересни дискусии по поставяните проблеми.

В конференцията ще вземат участие водещи юристи, сред които изпъкват имената на проф. Пламен Панайотов, проф. Маргарита Чинова, проф. Малина Новкиришка-Стоянова, проф. Лазар Груев, проф. Даниел Вълчев, проф. Янаки Стоилов и редица други учени.

С пълната програма на събитието може да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"