ВАдвС насрочи есенната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати

Есенната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати за 2021 г. ще се проведе през месец ноември. На свое заседание Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) прие решение, с което определи дати за провеждането му.

Съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпити за адвокати и младши адвокати, датите за есенната сесия на изпита за кандидати за адвокати и младши адвокати за 2021 г. са: писмен изпит – на 6 и 7 ноември 2021 г. и устен изпит – на 20 ноември 2021 г.

Писменият изпит ще се проведе в Университета за национално и световно стопанство, в 11 броя учебни зали (№ 2005, 2006, 2007, 2009, 2013, 2015, 2019, 2023, 2029, 2030, 3006), както следва:

• Първа част – на 05.11.2021 г. от 9,00 часа, регистрация – от 8,00 часа;

• Втора част – на 07.11.2021 г. от 14,00 часа, регистрация – 13,15 часа;

Устният изпит ще се проведе на 20.11.2021 г. от 9,00 часа в сградата на Висшия адвокатски съвет, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, в гр. София.

От ВАдвС допълват, че списъкът на кандидатите за изпита и разпределението им по изпитни зали ще бъдат обявени на интернет страницата им https://www.vas.bg/.

 

Още веднъж припомняме, че ВАдвС вече трябва да предоставя достъп на кандидатите за адвокати и младши адвокати до техните тестове. Това постанови Върховният административен съд (ВАС) с окончателно Решение № 5218/30.04.2020 г., с което остави в сила Решение № 6794/12.11.2019 г. по адм. д. № 9290/2019 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ). По този начин влезе в сила решението на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) да предостави на кандидат, явил се на изпита за адвокати и младши адвокати, резултатите от неговия тест. Решението на ВАС означава още, че (на по-голямо основание) кандидатите за адвокат и младши адвокат би трябвало да имат достъп и до казусите от изпита си.

Решението на ВАС и конкретния казус можете да си припомните тук.

 

Източник: www.vas.bg

Приятели на "Юридически барометър"