Висшият съдебен съвет избра Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд

Висшият съдебен съвет избра Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд снимка: БНТ

С 20 гласа „За“ и без нито един против Пленумът за Висшия съдебен съвет прие решение за избор на съдия Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд (ВКС).

Галина Захарова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. и е с повече от 33 години съдийски стаж.

В периода 1988 – 1989 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1989 г. до 1991 г. е младши съдия в същия съд. От 1991 г. до 1992 г. е районен съдия в Пети районен съд (СРС), като през 1992 г. става заместник-председател на съда. Работи като съдия в Софийския градски съд от 1993 г. до 1998 г., а в периода 1998 – 1999 г. е заместник-председател на съда. В Софийския апелативен съд е съдия от 1999 г. до 2004 г., а от 2004 г. до 2007 г. е негов заместник-председател.

От 2007 г. до 2011 г. е член на Висшия съдебен съвет (ВСС). След това продължава да работи като съдия в Софийския апелативен съд до 2013 г.

Във Върховния касационен съд съдия Галина Захарова правораздава от 2013 г., а от 2017 г. е председател на Второ наказателно отделение. На 13.11.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия.

Има специализация по европейско право в Европейския център за съдии и адвокати към Европейския институт за публична администрация в Люксембург.

Член е на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието, била е лектор в редица обучения, организирани от института.

Галина Захарова е представител на ВКС в Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет (МС), в Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към МС, в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и в Националния съвет по антикорупционни политики към МС.

Участвала е в Експертен комитет за ранна превенция на младежката престъпност на Съвета на Европа в Страсбург. Била е експерт в регионален проект за Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора, както и експерт за България в проучвания на Европейската комисия за институционална и правна рамка на съдебното сътрудничество по наказателни дела в Европейския съюз; за минималните санкции, приложими в държавите членки, и за наказанията, свързани с лишаване от права в държавите членки.

Предстои Пленумът на Висшият съдебен съвет да изпрати предложение до Президента на Република България за назначаване на Галина Захарова за председател на ВКС. В случай че президентът назначи съдия Захарова, тя ще стане първата жена, която ще оглави институцията.

Припомняме, че съгласно чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България мандадът на председателя на ВКС е седем години.

Екипът на Юридически барометър поздравява съдия Галина Захарова за избора и й пожелава здраве, мъдрост и дръзновеност в мисията за съхраняване на уважението и доверието към съдийската професия, за утвърждаването на независимостта, честността и почтеността като основни ценности в нейното практикуване, както и за опазване повелите на правото като изкуство на доброто и справедливото.

Приятели на "Юридически барометър"