Представяне на 20. брой на Юридически барометър

Скъпи приятели на Юридически барометър,

След известно прекъсване поради сложната епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, имаме удоволствието да Ви информираме, че публичното представяне на двадесетия брой на списание Юридически барометър ще се състои на 22 март (сряда) 2023 г. от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София.

Изследването разглежда състоянието и развитието на правния ред за периода от юли 2019 г. до декември 2022 г., като по традиция включва количествен анализ на система от индикатори за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред. Проследявайки дейността по създаване на правни норми от Народното събрание и органите на изпълнителната власт, конституционния и съдебен контрол върху законите и подзаконовите нормативни актове, тълкувателната дейност на върховните съдилища, транспонирането и прилагането на европейското право и практиката на Европейския съд по правата на човека, екипът на Юридически барометър се старае да представи обективна картина на правния ред за посочените периоди.

Темата на броя ще бъде посветена на актуални въпроси, свързани с наказателната политика.

Специален гост на броя е проф. Пламен Панайотов – професор по наказателно право в катедрата по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Приятели на "Юридически барометър"