Административната реформа след промените в АПК

Елеонора Сергиева, Галин Попов, Емилиян Арнаудов

По повод окончателното приемане на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс и наложеното от президента вето на отделни негови разпоредби, представяме коментар на редица спорни моменти, които заслужават внимание. Материалът е подготвен от екип от Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”, включващ Елеонора Сергиева – съдружник в адвокатското дружество, Галин Попов – главен управляващ съдружник, и Емилиян Арнаудов – управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”.

В периода август 2017 г. – март 2018 г. Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” извърши преглед и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви и регистри по проект „Трансформация на модела на административно обслужване” с бенефициент Администрацията на Министерския съвет.

Целия коментар може да видите тук.

Приятели на "Юридически барометър"