Даниел Вълчев

Професор в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедрата по Теория и история на държавата и правото, адвокат

Пламен Панайотов

Професор в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедрата „Наказателноправни науки“

Лилия Николова

Адвокат в Софийска адвокатска колегия, член на екипа на Юридически барометър

Димитър Епитропов

Юрист, член на екипа на Юридически барометър

Андрей Георгиев

Съдия в Софийски районен съд

Милена Плочева

Адвокат в Софийска адвокатска колегия

Галин Попов

Главен управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”

Емилиян Арнаудов

Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”

Елеонора Сергиева

Съдружник в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори"

Приятели на "Юридически барометър"

Нагоре