Артур Шопенхауер

Петък, 08 Юни 2018 10:09

Никога не би могло да се каже нещо особено добро за националния характер, тъй като той отразява мнозинството.

Оскар Уайлд

Петък, 01 Юни 2018 16:34

Много неща бихме изхвърлили, ако не се страхувахме, че някой може да ги вземе.

Проф. Михаил АндреевНа 30 май 2018 г. се навършват 40 години от смъртта на големия български правник проф. Михаил Андреев.

Михаил Николов Андреев е роден на 9 ноември 1911 г. в семейство на учители. През 1930 г. завършва с отличие Първа мъжка гимназия, след което учи право в Юридическия факултет на Софийския университет.

След дипломирането си през 1934 г. Михаил Андреев работи като съдебен кандидат, а в периода до 1946 г. последователно е съдия във Видин, Пловдив, Пазарджик, Перник, Враца и София.

През 1946 г. е избран за извънреден доцент в Юридическия факултет на Софийския университет. Успява бързо да се утвърди на преподавателското поприще и през 1950 г. става редовен професор. Освен курсовете в Софийския университет проф. Михаил Андреев изнася лекции в Сорбоната в Париж, в Института по история на европейското право „Макс Планк” във Франкфурт на Майн, в Московския държавен университет, в университетите в Бон, Залцбург, Рим, Перуджа, Атина, Берлин и др.

Интервю с г-жа Невин Фети – доктор по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация, преподавател по Правен режим на класифицираната информация в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация по въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация, защитата на личните данни и достъпа до обществена информация, съветник по правни въпроси на Президента на Република България във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). С това интервю екипът на Юридически барометър стартира нова рубрика, която е свързана с въпроси и отговори относно приложението на GDPR.

Елбърт Хъбард

Петък, 25 Май 2018 17:51

Геният има свои граници. Глупостта е свободна от подобни ограничения.

На 25 май 2018 г. започва да се прилага Общият регламент относно защитата на данните (GDPR).
В тази връзка очаквайте интервю с г-жа Невин Фети – доктор по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация, преподавател по Правен режим на класифицираната информация в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация по въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация, защитата на личните данни и достъпа до обществена информация, съветник по правни въпроси на Президента на Република България.

Албер Камю

Петък, 18 Май 2018 16:13

Чарът дава възможност да получиш положителен отговор, без да зададеш ясен въпрос.

През месец юли 2016 г. 43-то Народно събрание прие промени в Закона за държавния служител (ЗДСл), с които се въведоха по-строги критерии за заемане на длъжности в администрацията, засили се конкурсното начало и се създадоха повече гаранции за стриктното придържане към него при назначаването на държавна служба. Съгласно правилата на ЗДСл отпреди изменението конкурсът се провеждаше от конкурсна комисия от съответната администрация.

Преди няколко месеца в книжарниците за юридическа литература се появи сборникът „Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи”. В него са публикувани докладите от проведените през миналата година станали вече традиционни научни четения, организирани от катедра „Теория и история на държавата и правото” и катедра „Наказателноправни науки” на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В сборника се съдържат статии на водещи юристи като професорите Пламен Панайотов, Даниел Вълчев, Иван Русчев, Георги Митов, Малина Новкиришка-Стоянова и др., както и интересни изследвания на редица млади учени (съдържание).

Алберт Швайцер

Петък, 11 Май 2018 15:11

Щастието не е нищо повече от добро здраве и слаба памет.

Приятели на "Юридически барометър"