Николай Хайтов

Петък, 06 Юли 2018 16:23

Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети.

Metodi MarkovНа 24 юни 2018 г. ни напусна нашият приятел и колега проф. д.ю.н. Методи Марков.

Методи Марков Марков е роден на 30 май 1959 г. в Горна Оряховица.

През 1984 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет. Между 1991 г. и 2002 г. е последователно хоноруван асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в катедрата по гражданскоправни науки на Юридическия факултет. През 2009 г. е избран за професор в Юридическия факултет на Софийския университет.

Методи Марков е доктор по право от 1994 г., а от 2013 г. е доктор на юридическите науки.

Лев Толстой

Петък, 29 Юни 2018 16:22

Главното изискване за всяко изкуство е чувството за мярка.

Бени Хил

Петък, 22 Юни 2018 16:37

Само защото никой не се е оплакал, не означава, че всички парашути са перфектни.

На 21 юни 2018 г. Народното събрание започна гласуването на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (754-01-16/01.06.2017 г.). Освен коментираните вече от екипа на Юридически барометър изменения, свързани с електронното правосъдие, внимание заслужава и предложението за увеличаване на размера на съдебните такси за касационно обжалване, което предизвика голям обществен отзвук.

На 6 юни 2018 г. – повече от година след внасянето му в Народното събрание (НС), Комисията по правни въпроси започна разглеждането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (754-01-16/01.06.2017 г.).

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс е един от първите законопроекти, внесени в 44-то Народно събрание. Законопроектът е внушителен по обем и със своите 158 параграфа си поставя амбициозната задача да усъвършенства административното правораздаване, като направи и необходимите промени, които е разкрило повече от десетгодишното прилагане на Кодекса.

Уинстън Чърчил

Петък, 15 Юни 2018 11:00

Умният човек не прави всички грешки сам, той дава шанс и на другите.

Висшият адвокатски съвет обявява награди за студенти юристи за написване на реферат на тема: „Уредба на адвокатската професия в европейските страни. Адвокатът като процесуален представител”.

Наградите са в три степени: първа – 500 лв., втора – 300 лв. и трета – 200 лв. Те ще бъдат придружени с книги и грамоти и ще се връчат на 22 ноември – в Деня на българската адвокатура.

Артур Шопенхауер

Петък, 08 Юни 2018 10:09

Никога не би могло да се каже нещо особено добро за националния характер, тъй като той отразява мнозинството.

Оскар Уайлд

Петък, 01 Юни 2018 16:34

Много неща бихме изхвърлили, ако не се страхувахме, че някой може да ги вземе.

Приятели на "Юридически барометър"