Представяне на категорията „Догодина по същото време” – най-често изменян и допълван закон.

Джим Рон

Петък, 18 Януари 2019 12:35

Не ти плащат за час работа. Плащат ти за стойността, която добавяш към този час.

На 24 януари (четвъртък) 2019 година от 10.00 часа в 224. аудитория („Америка за България“) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“. Тя се организира от Катедрите по „Теория и история и на държавата и правото“ и „Международно право и международни отношения“ на Юридическия факултет на Софийския университет.

Конституционният съд с определения по к.д. №16/2018 г. и к.д. № 2/2019 г. от 15.01.2019 г. допусна за разглеждане по същество исканията на президента на Република България и на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 96 и § 15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), на чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 84а, ал. 1, т. 1 -и чл. 103, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп. бр. 103 от 13.12.2018 г.)

Ханс Кристиан Андерсен

Събота, 12 Януари 2019 12:07

Не мисли, че ще паднеш и няма да паднеш никога.

На 12 януари 2019 г. ще влезе в сила Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Правилника), след като на 8 януари 2019 г. в Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерски съвет (МС) № 357 от 31 декември 2018 г. за неговото приемане.

Ъруин Шоу

Петък, 04 Януари 2019 12:01

Всеки намира удовлетворение в това, което му е достъпно.

„Вечер във Византия”

Академик Димитър Рачков представя 12-те категории на наградите „Златен пирон 2018”, носещи имена на известни филми.

Квинтилиан

Петък, 28 Декември 2018 09:31

Бързите умове, подобно на преждевременни плодове, никога не узряват напълно.

Приятели на "Юридически барометър"