Тази седмица представяме на Вашето внимание друг интересен въпрос, имащ отношение към Темата на 18. брой на списание Юридически барометър, свързан със сравнителноправен преглед на уредбата на действието на решенията на някои конституционни юрисдикции, организирали конституционното си правосъдие по т. нар. континентален европейски модел.

Джейн Остин

Петък, 23 Август 2019 16:24

Много е трудно на щастливците да бъдат смирени.

"Ема"

Тази седмица представяме още една интересна част от Темата на 18. брой на списание Юридически барометър – „Действие на решенията на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на закони”.

Ивлин Уо

Четвъртък, 15 Август 2019 19:18

Точността е добродетел на отегчените.

Представяме на Вашето внимание част от Темата на 18. брой на Юридически барометър, посветена на действието на решенията на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на закони.

Приятели на "Юридически барометър"