През този месец, в едни от най-престижните книжарници за юридическа литература в света, се появи сборникът “RULE OF LAW AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY” (“ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК”), издание на Eleven International Publishing, the Haag, the Netherlands. В него се съдържат докладите, изнесени по време на Втората седмица на правната наука в София, организирана в рамките на програмата Еразъм. Сборникът е под редакцията на доц. Мартин Белов, който беше и главен организатор на конференцията.

Vladimir KutikovПрез 2018 г. се навършват 110 години от рождението на проф. Владимир Йосифов Кутиков – оставил ярък отпечатък в сферата на международното право, изявен учен, преподавател и общественик.

Професор Владимир Кутиков е роден на 8 август 1908 г. в гр. Варна. Завършва средно образование във Френския лицей в гр. Пловдив през 1928 г., а през 1932 г. завършва висшето си юридическо образование в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Още по време на следването си проявява своя талант да пише и в периода 1932-1936 г. се занимава основно с журналистическата и преводаческа дейност.

Блез Паскал

Петък, 17 Август 2018 16:19

Загрижеността на човека към дребните неща и равнодушието му към най-важните е безспорно странно извращение на природата.

Юридически барометър стартира нова рубрика "Млади автори", в която ще публикуваме статии, анализи и коментари на студенти и докторанти по право. Днес Ви представяме коментара на нашия млад колега Лора Димитрова - студент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Джейн Остин

Петък, 10 Август 2018 10:24

Един начин винаги може да бъде по-добър от друг, но ние винаги харесваме нашия начин най-много.

Виктор Юго

Петък, 03 Август 2018 11:24

Този, който отваря училище, затваря затвор.

По повод окончателното приемане на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс и наложеното от президента вето на отделни негови разпоредби, представяме коментар на редица спорни моменти, които заслужават внимание. Материалът е подготвен от екип от Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”, включващ Елеонора Сергиева – съдружник в адвокатското дружество, Галин Попов – главен управляващ съдружник, и Емилиян Арнаудов – управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”.

Конституционният съд (КС) се произнесе с Решение № 13 по конституционно дело № 3 от 2018 г., образувано по искане на седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията) с Конституцията.

Демокрит

Петък, 27 Юли 2018 10:15

Медицината е сестра на философията.

Президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Румен Радев аргументира наложеното вето с наличието в Закона на текстове, които не са в защита на обществения интерес. Спорните разпоредби са § 3 и § 4, които касаят следното:

Приятели на "Юридически барометър"