На 12 януари 2019 г. ще влезе в сила Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Правилника), след като на 8 януари 2019 г. в Държавен вестник бе обнародвано Постановление на Министерски съвет (МС) № 357 от 31 декември 2018 г. за неговото приемане.

Ъруин Шоу

Петък, 04 Януари 2019 12:01

Всеки намира удовлетворение в това, което му е достъпно.

„Вечер във Византия”

Академик Димитър Рачков представя 12-те категории на наградите „Златен пирон 2018”, носещи имена на известни филми.

Квинтилиан

Петък, 28 Декември 2018 09:31

Бързите умове, подобно на преждевременни плодове, никога не узряват напълно.

Джордж Карлин

Петък, 21 Декември 2018 14:33

Кое е най-хубавото на къща на брега? Че сте заобиколени с идиоти само от три страни.

С намигване в края на 2018 г. представяме малка част от церемонията по връчване на наградите на Юридически барометър „Златен пирон” за най-лоши примери в законодателството.

Очаквайте през следващите седмици и останалата част от събитието.

Prof. Kacarov2 K2През 2018 г. се навършват 120 години от рождението на проф. Константин Кацаров.

Константин Иванов Кацаров е роден през 1898 г. в гр. София. През 1920 г. завършва право в университета в Берн, Швейцария и защитава докторат на тема „Експроприационният процес според швейцарското право” (Das Expropriationsverfahren nach Schweizerischen recht.).

През 1931 г. става редовен доцент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Между 1936 г. и 1942 г. е последователно извънреден професор, хоноруван извънреден професор и хоноруван професор, а през 1945 г. е избран за професор в Катедрата по търговско право на Софийския университет. До 1951 г. проф. Кацаров чете курсове по Търговско право (обща част, дружествено право, търговски сделки, несъстоятелност), Морско търговско право и Международно частно право в ЮФ на СУ.

П. Г. Удхауз

Четвъртък, 13 Декември 2018 18:31

Очарованието на лова като спорт зависи почти изцяло от това от коя страна на дулото стоите.

Приятели на "Юридически барометър"