Зигмунд Фройд

Събота, 18 Април 2020 12:02

Повечето хора в действителност не искат свобода, защото тя предполага отговорност, а хората се страхуват от нея.

В началото на 2020 г. беше публикуван сборникът „Санкциите в правото“. Между кориците му са побрани докладите от научната конференция, посветена на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Akad. Petko StainovПрез 2020 г. се навършват 130 г. от рождението на видния български юрист, дипломат, политик и общественик академик Петко Стайнов.

Петко Стоянов Стайнов е роден на 19 май 1890 г. в гр. Казанлък. През 1908 г. завършва гимназия в гр. Стара Загора, след което следва правни и административни науки в Гренобъл и Париж, Франция. Завършва Парижкия университет с лисансие по право (1911 г.), а след участието си като офицер в Балканските войни защитава докторат по икономически и политически науки в същия университет (1914 г.). Специализира административни и финансови науки в Париж (1912 г.) и в Лайпциг, Германия (1913 г.).

Алберт Айнщайн

Петък, 10 Април 2020 10:57

Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.

Девет дни след обнародване на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) (ДВ, бр. 28/2020 г.), група народни представилите внесоха в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона (№ 054-01-28).

Алън Милн

Петък, 03 Април 2020 11:43

Йори: Малко Внимание, малко Мисъл за другите — и всичко би изглеждало иначе!

„Мечо Пух“

Prof.ApostolovНа 2 април 2020 г. се навършват 110 години от рождението на забележителния български юрист – преподавател, адвокат, арбитър, учен и ерудит, проф. Иван Апостолов.

Иван Христов Апостолов в роден на 2 април 1910 г. в София. През 1932 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). През 1936 г. специализира в Германия (Йена) и в Италия (Рим). От 1938 г. е редовен доцент в ЮФ на СУ, Катедра по гражданско право. Между 1941 и 1945 г. е последователно извънреден професор (1941 г.), редовен професор (1945 г.), декан (1942-1943 г.) и зам.-декан (1943-1944 г.) на ЮФ.

На 24 март 2020 г. в Държавен вестник беше обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закон за извънредното положение, Закона). Законът урежда извънредните мерки в България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 до прекратяване на извънредното положение.

Джордж Оруел

Петък, 27 Март 2020 20:13

Да оцелееш често означава да се бориш, а за да се бориш трябва да се поизцапаш.

„1984”

С Указ № 70/22.03.2020 г. президентът върна за ново обсъждане разпоредбите на § 3, т. 2, б. „а“ и § 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който Народното събрание прие на 20.03.2020 г. Като основен аргумент в своите мотиви президентът излага факта, че тези промени стават трайна част от уредбата в други закони и нямат извънреден и временен характер, а ще бъдат прилагани и след отмяната на извънредното положение.

Приятели на "Юридически барометър"