Rumen Cholov

На 8 юни 2020 г. се навършват 15 години от смъртта на незабравимия преподавател, романист и ерудит доц. д-р Румен Чолов.

Румен Петров Чолов е роден на 28 октомври 1949 г. в гр. Червен бряг. През 1972 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). Между 1975 и 1986 г. е последователно асистент, старши асистент (1978 г.), главен асистент (1982 г.) и доцент в ЮФ на СУ. От хабилитационния му труд „Цена и собственост при древноримската покупко-продажба“ (София, Наука и изкуство, 1986) се черпят знания и до днес.

Нилс Бор

Петък, 22 Май 2020 11:07

Някои теми са толкова сериозни, че за тях може да се говори само на шега.

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) трябва да предоставя достъп на кандидатите за адвокати и младши адвокати до техните тестове. Това постанови Върховният административен съд (ВАС) с окончателно решение, с което остави в сила Решение № 6794/12.11.2019 г. по адм. д. № 9290/2019 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ). По този начин влезе в сила решението на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) да предостави на кандидат, явил се на изпита за адвокати и младши адвокати, резултатите от неговия тест.

Леонардо да Винчи

Петък, 15 Май 2020 14:43

Впечатлен съм от важността на действието. Знаенето не е достатъчно, трябва да прилагаме. Готовността не е достатъчна, трябва да го направим.

Съдийската колегия на Висшия съден съвет (ВСС) проведе заседание, на което прие правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. Публикуваме в цялост решението на Съдийската колегия по протокол № 15/12.05.2020 г.:

Препечатваме интервюто на проф. Даниел Вълчев пред журналиста от „Дневник“ Петя Владимирова по повод Решение № 3/2020 г. по конституционно дело № 5/2019 г. на Конституционния съд. Припомняме, че диспозитивът на Решението гласи:

„1. Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от момента на приемането или издаването им.

2. По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон.

3. Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие.”

С решение от 5. май 2020 г. Федералният конституционен съд на Германия обяви за несъвместими с германския Основен закон някои решения на ЕЦБ за изкупуване на дълг от европейски правителства. Решението е пореден етап в спора за конституционното върховенство в рамките на Европейския съз и е основание за дебат по различни правни проблеми. То обаче идва в доста необичаен момент и може би носи заплахи от друг характер на места, различни от Германия. Отвъд проблемите на тълкуването на Федералния конституционен съд се задава и въпросът дали конституционните съдии също имат отговорност към бъдещето на европейския проект и каква е тя.

С целия коментар на авторите можете да се запознаете тук.

Сър Джон Темпълтън

Петък, 08 Май 2020 13:47

Смирението означава да знаеш, че си умен, но не и всезнаещ.

Пабло Пикасо

Петък, 01 Май 2020 12:43

Всяко дете е творец. Проблемът е как да се запази такъв като порасне.

Конституционният съд постанови решение по конституционно дело № 5 от 2019 г., съгласно което:

1. Обявените за противоконституционни ненормативни актове – закони във формален смисъл, решения на Народното събрание и укази на президента – са невалидни от момента на приемането или издаването им.

2. По отношение на заварените от решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон.

3. Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие.

Приятели на "Юридически барометър"