Представяме на Вашето внимание друг важен и любопитен въпрос, имащ отношение към темата на 17. брой на списание Юридически барометър – „Институтът на произхода”, посветен на сурогатното (заместващото) майчинство.

Оптимистът може да вижда светлина там, където я няма, но защо песимистът винаги бърза да я гаси?

Individyt v MP K2В края на месец октомври 2018 г. доц. д-р Диана Ковачева представи своето ново монографично изследване „Индивидът в международното право”, за което екипът на Юридически барометър използва повода да я поздрави.

В книгата си доц. Ковачева насочва вниманието ни към редица интересни и в голяма степен дискусионни въпроси, като се започне от централните въпроси в нея – кои са субектите на международното право и попада ли сред тях човешкият инидивид. Авторът изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право, проследява разгръщането на международната правосубектност на индивида чрез постепенното придобиване на права и задължения, пряко възложени му от международното право, анализира връзката между индивида и държавата в контекста на международната правосубектност и изследва развитието на международноправните способи за защита при нарушения на правата на индивида (съдържание).

Тази седмица представяме още един интересен въпрос, на който беше посветена темата на 17. брой на списание Юридически барометър – „Институтът на произхода”.

Всеки човек поне по пет минути на ден е пълен идиот. Важното е да не се превишава този лимит.

Произходът е един от най-старите институти в семейното право. Той засяга гражданския статус на всяко лице, от който произтичат многобройни последици, които го съпътстват през целия му живот. Затова е от особено значение нормите да гарантират стабилност на този статус. В същото време трябва да се държи сметка, че най-добрият интерес на детето понякога налага предимство на принципа за истинност пред този за стабилност. Това са част от причините, поради които избрахме за тема на 17. брой на списание Юридически барометър именно „Институтът на произхода”. С отделни публикации ще поставим важни и интересни въпроси, имащи отношение към института на произхода, които провокират научното (а и не само) любопитство и заслужават да бъдат дискутирани.

Живей така, че да не те е срам да продадеш домашния си папагал в квартала.

Сдружение „Студентска научна академия „Ребус” обявява покана за участници във втората Студентска научна академия. Кандидатите трябва да са студенти в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, като е необходимо да изпратят CV – европейски формат, на e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 5 декември 2018 г.

Студентската научна академия има за цел да подпомогне практическото обучение на студентите по право в областта на нормотворчеството и хармонизирането на българския правен ред с правото на ЕС, като ги постави в състезателна среда.

Човек трябва да спазва хигиена, не само телесна, но и духовна, преяждането винаги има неприятни последици.

Притежанието на много пороци ни пречи да се отдадем на един с цялото си сърце.

Приятели на "Юридически барометър"