Албер Камю

Петък, 30 Юли 2021 15:52

Почтеността не се нуждае от правила.

Джордж Сантаяна

Петък, 23 Юли 2021 16:05

Който забравя историята, е обречен да я повтаря.

През 2020 г. Република Австрия предоставя на авиокомпанията Austrian Airlines AG (наричана по-нататък „AUA“) индивидуална мярка за помощ под формата на подчинен заем, конвертируем в субсидия, в размер на 150 милиона евро. Целта на помощта е обезщетяване на вреди вследствие на наложените в контекста на пандемията от COVID-19 ограничения за пътуване и други противоепидемични мерки. AUA е част от групата Lufthansa, чието крайно предприятие майка е дружеството Deutsche Lufthansa AG (наричано по-нататък „DLH“).

Джордж Бърнард Шоу

Четвъртък, 15 Юли 2021 13:35

Човекът е като тухла – когато се пари, заяква.

С Решение № 35/13.07.2021 г. по гр. д. № 1783 по описа за 2020 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), I-во гражданско отделение, с председател съдия Дияна Ценева и членове съдия Бойка Дечева и съдия Ваня Атанасова отговори на въпроса: следва ли въззивната инстанция, когато препраща към мотивите на първоинстанционния съд по реда на чл. 272 ГПК, да изложи и собствени мотиви, като обсъди доказателствата и защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство.

Нилс Бор

Петък, 09 Юли 2021 14:23

Експертът е човек, който е направил всички възможни грешки в много тясна област.

Леонардо да Винчи

Петък, 02 Юли 2021 16:11

Когато критикуваш, критикувай мнението, а не автора му.

На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 20а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд и във връзка с Определение на Конституционния съд (КС) от 29 април 2021 г. представям своето писмено правно мнение по предмета на конституционно дело № 6/2021 г. за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията, във връзка с отговор на следния въпрос:

Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?

Целия текст можете да прочетете тук.

Салвадор Дали

Петък, 25 Юни 2021 11:19

Ако класическото изкуство е хладно, то това е защото пламъкът му е вечен.

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели призовото четвърто място на състезанието по международно публично право „Телдърс“.

Приятели на "Юридически барометър"