Представяме на Вашето внимание изключително интересния доклад-обобщение на емпиричните данни, разглеждани в рамките на Проекта „Кризата с Covid-19 и бъдещето на либерално-демократичните конституционни модели“, осъществяван от екип на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ с ръководител проф. Даниел Вълчев.

Министърът на правосъдието Крум Зарков насрочи конкурс за заемане на общо 52 места за нотариуси в страната, от които 42 – вакантни и 10 новооткрити.

В заповедта министър Зарков мотивира откриването на допълнителните места „с оглед гарантиране на равен достъп на гражданите до нотариални услуги и обезпечаване предоставянето на нотариални услуги на територията на съответния съдебен район, на основание чл. 10, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с чл. 71 и чл. 66 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс“.

Томас Мор

Петък, 06 Януари 2023 14:52

Ако лъвът си знаеше силата, трудно някой човек можеше да го управлява.

В края на 2022 година излезе от печат сборникът „Източници на правото – съвременни национално- и международноправни перспективи“ (съст. Стоилов, Я., Вълчев, Д. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022).

В изданието са събрани докладите, изнесени по време на международната конференция за източниците на правото, проведена на 5 октомври 2021 г. в Софийския университет, по научен проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН[1].

Жозеф Жубер

Петък, 23 Декември 2022 15:05

Добрите закони се раждат от обичаите.

В рамките на 70-ата си годишнина Съдът на Европейския съюз реши официално да преименува последните части от сградния си комплекс, които досега все още бяха обозначавани с букви. Кули A, B, C и крило C занапред ще носят имената „Коменски“, „Монтескьо“, „Рока“ и „Темида“.

„История на Юридическия факултет. 130 години от създаването му“ е озаглавено изследването с автори проф. Искра Баева и доц. Венцислав Петров, с чието публикуване ЮФ на СУ отбелязва своя 130-годишен юбилей.

Дългата история на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която в значителна степен се припокрива и с историята на първия български Университет и на модерната българска държава, му е позволила да се справи с предизвикателствата на времето и на променящите се епохи. Преподаватели и възпитаници на Юридическия факултет откриваме сред водещите фигури, участниците, наблюдателите и анализаторите на всички преврати, поврати, войни, обществени и политически промени, през които преминават Княжеството и Царство България, социалистическата Народна република и демократичната Република България, в която днес живеем. Възпитаници на ЮФ на СУ са един от президентите на Република България, петима министър-председатели, десет председатели на Народното събрание, тридесет и осем министри на правосъдието, дванадесет председатели на ВКС. От преподавателите във Факултета четирима са били министър-председатели, един – регент, седем – председатели на Народното събрание, четиринадесет – министри на правосъдието, петима – председатели на ВКС. Редица ярки представители на българската култура – писатели, поети, актьори, оперни певци, композитори – също са получили своето образование в него.

Наполеон Бонапарт

Понеделник, 21 Ноември 2022 09:58

Тези, които са лишени от най-разпространените предразсъдъци, притежават други.

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет (ЮФ на СУ) спечели второ място в седмото издание на Европейското състезание по международно хуманитарно и бежанско право, което се проведе в Любляна, Словения.

Джон Стайнбек

Петък, 11 Ноември 2022 15:02

Никой не иска съвети, а само потвърждение.

„Зимата на нашето недоволство“

Приятели на "Юридически барометър"