Франсоа дьо Ларошфуко

Петък, 14 Януари 2022 13:23

Човек никога не е толкова нещастен, колкото му се струва и толкова щастлив, колкото му се иска.

С 20 гласа „За“ и без нито един против Пленумът за Висшия съдебен съвет прие решение за избор на съдия Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд (ВКС).

Галина Захарова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. и е с повече от 33 години съдийски стаж.

По искане на Пленума на Върховния административен съд (ВАС) Конституционният съд (КС) образува к. д. № 1/2022 г. за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на Република България (КРБ) във връзка с отговор на следния въпрос:

„Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?"

Реймънд Чандлър

Петък, 07 Януари 2022 15:59

Той беше такъв адвокат, какъвто обикновено се надяваш да се падне на противниковата страна.

С Тълкувателно решение № 3/2020 г. от 05.01.2022 г. по Тълкувателно дело № 3/2020 г. Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че:

При иск по чл. 108 от Закона за собствеността (ЗС), предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, съдът може да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част, когато ответникът е установил фактическа власт върху имота, надхвърляща правата му и с това е нарушил владението на ищеца.

Махатма Ганди

Четвъртък, 23 Декември 2021 12:53

Добротата, саможертвата и щедростта не са изключителна собственост на нито една раса или религия.

С Тълкувателно решение № 13 от 20.12.2021 г. по Тълкувателно дело № 1/2021 г. Общото събрание на съдиите от I и II колегия на Върховния административен съд (ВАС) реши:

Oтказите по чл. 174, ал. 3 от Закона за движението по пътищата на водач за извършване на проверка за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта са две самостоятелни административни нарушения, като в този случай е приложима нормата на чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания.

Ралф Емерсън

Петък, 17 Декември 2021 15:01

Когато се носиш по тънък лед, сигурността ти е в бързината.

Димитри Иванов

Петък, 10 Декември 2021 15:45

Правото да говориш глупости е едно от човешките права.

Бенджамин Дизраели

Петък, 03 Декември 2021 10:34

Ако хората са чисти, законите са безполезни. Ако хората са покварени, законите са безсмислени.

Приятели на "Юридически барометър"