Франц Кафка

Петък, 10 Юли 2020 14:34

За невежия човек всичко изглежда възможно.

Алфред Хичкок

Петък, 03 Юли 2020 16:10

Никога не ходя пеш, когато мога да се возя. Всичките ми усилия се извършват от врата нагоре. Аз наблюдавам.

Вече над 10 години екипът на Юридически барометър наблюдава, анализира и оценява състоянието и развитието на правния ред в България (всички публикувани до момента 19 броя на изследването можете да намерите тук).

Prof. Simeon AngelovПрез месец април 2020 г. се навършиха 95 години от смъртта на един от първите професори по гражданско и римско право – проф. Симеон Ангелов.

Симеон Ангелов Ангелов е роден на 4 февруари 1881 г. във Велико Търново. През 1898 г. завършва Класическата гимназия в града. След това следва правни науки в Германия, в университетите в Йена (1898-1899 г.), Берлин (1899-1900 г.) и Тюбинген, където защитава и докторат (1900-1903 г.). Темата на докторската му дисертация е „Противоправно волеизявяване поради заплашване“ (Widerrechtliche Bestimmung durch Drohung).

Специализира Философия на правото в Хале (1903-1905 г.) и Берлин (1904-1905 г.) и Гражданско право в Париж и Рим (1909-1910 г.).

Алберт Швайцер

Петък, 26 Юни 2020 14:45

Личният пример не е просто най-важното средство, с което можем да влияем на другите. То е единственото средство.

Върховният касационен съд (ВКС) образува Тълкувателно дело № 3/2020 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС по следния въпрос:

„По предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот следва ли съдът да осъди другия съсобственик да предаде владението върху идеална част от имота?“

В началото на 2020 г. беше публикуван сборникът “Courts, Politics and Constitutional Law. Judicialization of Politics and Politicization of the Judiaciary”, издание на Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. Той съдържа част от докладите, изнесени през месец март 2019 г. по време на III „Еразъм“ седмица на правната наука в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Елбърт Хъбард

Петък, 19 Юни 2020 16:55

Който не разбира вашето мълчание, едва ли ще разбере вашите думи.

С Решение № 85/08.06.2020 г. по гр. д. № 3317 по описа за 2019 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), Четвърто гражданско отделение, с председател съдия Бойка Стоилова и членове съдия Велислав Павков и съдия Ерик Василев отговори на въпроса кога е налице промяна в обстоятелствата, при която следва да се променят мерките относно упражняване на родителските права спрямо ненавършили пълнолетие деца.

Албер Камю

Петък, 12 Юни 2020 15:34

В живота, за разлика от шаха, играта продължава и след като те матират.

Приятели на "Юридически барометър"